โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบโต๊ะ 20x

โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบโต๊ะ 20x (Double Lens)

โคมไฟแว่นขยายหนีบโต๊ะ 20x 

กำลังขยาย : 20X

ระบบไฟฟ้า: 220V

อัตรากำลังไฟ: 22W

ชนิดของเลนส์ :กระจก

ขนาดเลนส์ : 127 mm

ชนิดของแสงไฟ : Fluorescence

ราคา 2,800 บาท

ใส่ความเห็น