โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบโต๊ะ 20x LED

โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบโต๊ะ 20x (Double Lens) LED

โคมไฟแว่นขยายหนีบโต๊ะ 20x (LED)

กำลังขยาย : 20X

ระบบไฟฟ้า: 220V

อัตรากำลังไฟ: 12W

ชนิดของเลนส์ :กระจก

ขนาดเลนส์ : 127 mm

ชนิดของแสงไฟ : LED

ราคา 3,400 บาท

ใส่ความเห็น