โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 10x แบบ XY

โคมไฟแว่นขยายตั้งโต๊ะ 10x แบบ XY

 

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 10x แบบ XY

กำลังขยาย : 5X

ระบบไฟฟ้า: 220V

อัตรากำลังไฟ: 22W

ชนิดของเลนส์ :กระจก

ขนาดเลนส์ : 127 mm

ชนิดของแสงไฟ : Fluoresence

ราคา 1,500 บาท

ใส่ความเห็น