โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 5x LED แบบ XY

โคมไฟแว่นขยายตั้งโต๊ะ 5x LED แบบ XY

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 5x (LED) แบบ XY

กำลังขยาย : 5X

ระบบไฟฟ้า: 220V

อัตรากำลังไฟ: 12W

ชนิดของเลนส์ :กระจก

ขนาดเลนส์ : 127 mm

ชนิดของแสงไฟ : LED

ราคา 2,200 บาท

ใส่ความเห็น