โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 20x LED แบบ XY

โคมไฟแว่นขยายตั้งโต๊ะ 20x (Double Lens) LED แบบ XY

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 20x  (LED) แบบ XY

โคมไฟเลนส์ขยายแบบตั้งโต๊ะ 20x ไฟ LED แบบ xy เครื่องมือสำหรับการตรวจสอบงานทางด้านอุตสาหกรรมในแบบต่างๆ จะมีการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ทั้งงานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ งานช่างทั่วๆไปก็สามารถนำไปใช้ได้ เพราะโคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ LED แบบสวิงจะมีฐานเอาไว้สำหรับถ่วงน้ำหนักของตัวโคมไฟ ทำให้สามารถสวิงก้านไปมาได้ โดยโคมไฟ LED 20x แบบ xy รุ่นนี้นั้นจะเหมาะสำหรับการปรับหมุนแบบสวิงไปมามากกว่า พร้อมกับระบบให้แสงสว่างแบบไฟ LED ที่ให้ความสว่างที่มากกว่าไฟฟลูออเรสเซนส์ แต่ไม่มีความร้อนจากแหล่งกำเนิดแสงที่ปล่อยออกมา และยังมีระบบเลนส์สองอันมาประกบกันทำให้สามารถเพิ่มกำลังขยายได้มากกว่าปกติอีกด้วย

กำลังขยาย : 20X

ระบบไฟฟ้า: 220V

อัตรากำลังไฟ: 12W

ชนิดของเลนส์ :กระจก

ขนาดเลนส์ : 127 mm

ชนิดของแสงไฟ : LED (LED 120 อัน)

ราคา 3,400 บาท

ใส่ความเห็น