โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น 5x

โคมไฟแว่นขยายตั้งพื้น 5x 

 

โคมไฟแว่นขยายตั้งพื้น 5x (Fluorescence)

กำลังขยาย : 5X

ระบบไฟฟ้า: 220V

อัตรากำลังไฟ: 22W

ชนิดของเลนส์ :กระจก

ขนาดเลนส์ : 127 mm

ชนิดของแสงไฟ : Fluoresence

ราคา 3,300 บาท

ใส่ความเห็น