โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น 20x

โคมไฟแว่นขยายตั้งพื้น 20x 

โคมไฟแว่นขยายตั้งพื้น 20x  (Fluorescence)

โคมไฟเลนส์ขยายแบบตั้งพื้น 20x เครื่องมือสำหรับการตรวจสอบงานที่มีความต้องการกำลังขยายสูงๆ สำหรับตรวจเช็คงานเฉพาะจุดที่ชิ้นงานไม่ได้วางบนโต๊ะ แต่จำเป็ยจะต้องตรวจสอบอย่างละเอียด  โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น20x ชนิดนี้นั้น สามารถเลื่อนล้อไปตามจุดต่างๆ ทำให้มุมมองในการมองได้มากกว่าปกติ จึงเหมาะเกี่ยวกับงานทางด้านการตกแต่งต่างๆ สำหรับโคมไฟแว่นขยายตั้งพื้น 20x ไฟฟลูออเรสเซนส์นี้นั้นจะมีตัวก้านแบบสวิงอยู่ด้านบนและฐานที่เป็นล้อลากไปตามจุดต่างๆ ทำให้การใช้งานจะเหมาะกับสถานที่ที่ไม่จำเป็นต้องใช้โต๊ะ แต่มีความต้องการปรับมุมมองในการมองค่อนข้างมาก

 

Specification

Floor Magnifying Lamp 20x

กำลังขยาย : 20X

ระบบไฟฟ้า: 220V

อัตรากำลังไฟ: 22W

ชนิดของเลนส์ :กระจก

ขนาดเลนส์ : 127 mm

ชนิดของแสงไฟ : Fluoresence

ราคา 4,500 บาท

ใส่ความเห็น