โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น 20x

โคมไฟแว่นขยายตั้งพื้น 20x 

โคมไฟแว่นขยายตั้งพื้น 20x (Fluorescence)

กำลังขยาย : 20X

ระบบไฟฟ้า: 220V

อัตรากำลังไฟ: 22W

ชนิดของเลนส์ :กระจก

ขนาดเลนส์ : 127 mm

ชนิดของแสงไฟ : Fluoresence

ราคา 4,500 บาท

ใส่ความเห็น