โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น 20x LED

โคมไฟแว่นขยายตั้งพื้น 20x (Double Lens) LED

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น 20x  (LED)

โคมไฟเลนส์ขยายแบบตั้งพื้น 20x LED เป็นเครื่องมือสำหรับการตรวจสอบงานทางด้านงานแพทย์ เพราะระบบไฟที่ใช้เป็นแบบไฟ LED ทำให้ไม่มีความร้อนจากแสงไฟ ซึ่งการใช้โคมไฟแว่นขยายตั้งพื้น 20x LED ที่มีความจำเป็นจะต้องใช้มองในมุมต่างๆที่อยู่ทางด้านบน โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น 20x LED ชนิดนี้นั้นสามารถเลื่อนล้อไปตามจุดต่างๆ ทำให้มุมมองในการมองได้มากกว่าปกติ โดยโคมไฟแว่นขยายตั้งพื้น 20x ไฟ LED นี้นั้นจะมีตัวก้านแบบสวิงอยู่ด้านบนและฐานที่เป็นล้อลากไปตามจุดต่างๆ ทำให้การใช้งานจะเหมาะกับสถานที่ที่ไม่จำเป็นต้องใช้โต๊ะ แต่มีความต้องการปรับมุมมองในการมองค่อนข้างมาก

 

Specification

Floor Magnifying Lamp 20x (LED)

กำลังขยาย : 20X

ระบบไฟฟ้า: 220V

อัตรากำลังไฟ: 12W

ชนิดของเลนส์ :กระจก

ขนาดเลนส์ : 127 mm

ชนิดของแสงไฟ : LED (LED 120 อัน)

ราคา 4,900 บาท

ใส่ความเห็น