โคมไฟแว่นขยายแบบเลนส์เหลี่ยม

โคมไฟแว่นขยายแบบเลนส์เหลี่ยม โคมไฟแว่นขยายเลนส์สี่เหลี่ยม

โคมไฟเลนส์ขยายแบบเลนส์เหลี่ยม รุ่นนี้เป็นระบบไฟฟลูออเรสเซ้นส์ 

โคมไฟแว่นขยายเลนส์เหลี่ยมแบบหนีบโต๊ะ

คลิกภาพ ที่อยู่ในกรอบทางด้านล่าง เพื่อดูรายละเอียด โคมไฟแว่นขยายในแบบต่างๆ

โคมไฟแว่นขยายเลนส์เหลี่ยมแบบหนีบโต๊ะ5x

 

คลิกภาพดูรายละเอียด

กำลังขยาย 5x

2,500 บาท

โคมไฟแว่นขยายเลนส์สี่เหลี่ยมแบบหนีบโต๊ะ10x

 

คลิกภาพดูรายละเอียด

อัตรากำลังขยาย 10x

2,500 บาท

โคมไฟแว่นขยายเลนส์เหลี่ยมแบบตั้งโต๊ะ

คลิกภาพ ที่อยู่ในกรอบทางด้านล่าง เพื่อดูรายละเอียด โคมไฟแว่นขยายในแบบต่างๆ

โคมไฟแว่นขยายเลนส์สี่เหลี่ยมแบบตั้งโต๊ะ5x


 

คลิกภาพดูรายละเอียด

อัตรากำลังขยาย 5x

2,500 บาท

โคมไฟแว่นขยายเลนส์สี่เหลี่ยมแบบตั้งโต๊ะ10x

 

คลิกภาพดูรายละเอียด

อัตรากำลังขยาย 10x

2,500 บาท

โคมไฟแว่นขยายเลนส์เหลี่ยมแบบตั้งพื้น

คลิกภาพ ที่อยู่ในกรอบทางด้านล่าง เพื่อดูรายละเอียด โคมไฟแว่นขยายในแบบต่างๆ

โคมไฟแว่นขยายเลนส์เหลี่ยมแบบตั้งพื้น5x

 

คลิกภาพดูรายละเอียด

อัตรากำลังขยาย 5x

4,000 บาท

โคมไฟแว่นขยายเลนส์สี่เหลี่ยมแบบตั้งพื้น10x

 

คลิกภาพดูรายละเอียด

อัตรากำลังขยาย 10x

4,000 บาท