โคมไฟแว่นขยายแบบเลนส์เหลี่ยม

โคมไฟแว่นขยายแบบเลนส์เหลี่ยม โคมไฟแว่นขยายเลนส์สี่เหลี่ยม

Konbandung.com ศูนย์รวม โคมไฟเลนส์ขยาย โคมไฟแว่นขยาย Magnifying Lamp  ที่มีให้เลือกสรรอย่างมากมาย ตามความต้องการในการทำงาน ตามพื้นที่ในแบบต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกสะบายในการใช้งานมากที่สุด

โคมไฟเลนส์ขยายแบบเลนส์เหลี่ยม รุ่นนี้เป็นระบบไฟฟลูออเรสเซ้นส์ 

โคมไฟแว่นขยายเลนส์เหลี่ยมแบบหนีบโต๊ะ

โคมไฟแว่นขยายเลนส์เหลี่ยมหนีบโต๊ะ 5x

ไฟ Fluorescence

ราคา 2,500 บาท

โคมไฟแว่นขยายเลนส์เหลี่ยมหนีบโต๊ะ 10x

ไฟ Fluorescence

ราคา 2,500 บาท

โคมไฟแว่นขยายเลนส์เหลี่ยมแบบตั้งโต๊ะ

โคมไฟแว่นขยายเลนส์เหลี่ยมตั้งโต๊ะ 5x

ไฟ Fluorescence

ราคา 2,500 บาท

โคมไฟแว่นขยายเลนส์เหลี่ยมตั้งโต๊ะ 10x

ไฟ Fluorescence

ราคา 2,500 บาท

โคมไฟแว่นขยายเลนส์เหลี่ยมแบบตั้งพื้น

โคมไฟแว่นขยายเลนส์เหลี่ยมตั้งพื้น 5x

ไฟ Fluorescence

ราคา 4,000 บาท

โคมไฟแว่นขยายเลนส์เหลี่ยมตั้งพื้น 10x

ไฟ Fluorescence

ราคา 4,000 บาท