โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบโต๊ะ

โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบโต๊ะ

โคมไฟเลนส์ขยายแบบหนีบโต๊ะ รุ่นนี้มีให้เลือกระบบไฟ 2 ชนิดคือ  ไฟฟลูออเรสเซ้นส์ และ ไฟ LED

โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบ

โคมไฟแว่นขยายชนิดไฟฟลูออเรสเซนส์

โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบโต๊ะ5x

10xmagnifying-lamp clamp

คลิกภาพดูรายละเอียด

อัตรากำลังขยาย 5x

1,600 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบโต๊ะ10x

10xmagnifying-lamp clamp

คลิกภาพดูรายละเอียด

อัตรากำลังขยาย 10x

1,600 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบโต๊ะ20x

โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบ 20x

คลิกภาพดูรายละเอียด

อัตรากำลังขยาย 20x

2,800 บาท

 

โคมไฟแว่นขยายชนิดไฟ LED

โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบโต๊ะ5x LED

10xmagnifying-lamp clamp

คลิกภาพดูรายละเอียด

อัตรากำลังขยาย 5x

2,200 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบโต๊ะ10x LED

10xmagnifying-lamp clamp

คลิกภาพดูรายละเอียด

อัตรากำลังขยาย 10x

2,200 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบโต๊ะ20x LED

โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบ 20x

คลิกภาพดูรายละเอียด

อัตรากำลังขยาย 20x

3,400 บาท