โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบโต๊ะ

โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบโต๊ะ Clamp Magnifying Lamp

Konbandung.com ศูนย์รวม โคมไฟเลนส์ขยายแบบหนีบ โคมไฟแว่นขยายหนีบโต๊ะ Clamp Magnifying Lamp  ที่มีให้เลือกสรรอย่างมากมาย ตามความต้องการในการทำงาน ตามพื้นที่ในแบบต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกสะบายในการใช้งานมากที่สุด

โคมไฟเลนส์ขยายแบบหนีบโต๊ะ รุ่นนี้มีให้เลือกระบบไฟ 2 ชนิดคือ  ไฟฟลูออเรสเซ้นส์ และ ไฟ LED

โคมไฟเลนส์ขยายแบบหนีบโต๊ะ

โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบ

โคมไฟแว่นขยายชนิดไฟฟลูออเรสเซนส์

Clamp Magnifying Lamp (Fluorescence)

โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบโต๊ะ 10x

ราคา 1,600 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบโต๊ะ 5x

ไฟ Fluorescence

ราคา 1,600 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบโต๊ะ 20x

ไฟ Fluorescence

ราคา 2,700 บาท

โคมไฟแว่นขยายชนิดไฟ LED

Clamp Magnifying Lamp (LED)

โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบโต๊ะ 10x LED

ราคา 2,200 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบโต๊ะ 5x LED

ไฟ LED

ราคา 2,200 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบโต๊ะ 20x LED

ไฟ LED

ราคา 3,400 บาท