โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ Desk Magnifying Lamp

 

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะมีเลนส์กระจกแก้วคอยทำหน้าที่ในการเพิ่มอัตราการขยาพ และมีลูกบิดคอยล็อคตำแหน่งต่างๆของตัวแนวแกน ซึ่งแกนของโคมไฟแว่นขยายตั้งโต๊ะจะมีทั้งแบบสวิงและแบบ xy โดยแกนที่มีความแตกต่างกันก็จะเหมาะกับพื้นที่ในการทำงานที่แตกต่างกันด้วย ทำให้โคมไฟตั้งโต๊ะสามารถนำไปใช้งานได้อย่างง่ายดายมาก เพียงแค่นำไปวางหรือตั้งบนจุดที่ต้องการจะใช้ หรือต้องการจะตรวจสอบ จึงมีความสะดวกในการใช้งานอย่างมาก

1.โคมไฟแว่นขยายตั้งโต๊ะสแตนด์แบบ Swing

 

แว่นขยายตั้งโต๊ะ สแตนด์แบบ Swing 

แกนแบบสวิงจะเหมาะกับการใช้งานที่จะมีการสวิงแกนไปมา เพื่อคอยเปรียบเทียบระหว่างการใช้เลนส์กับไม่ใช้เลนส์

 

โคมไฟแว่นขยายตั้งโต๊ะหลอดไฟฟลูออเรสเซนส์

Desk Magnifying Lamp (Fluorescence)

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ10x แบบสวิง

ไฟ Fluorescence

ราคา 1,600 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ5x แบบสวิง

ไฟ Fluorescence

ราคา 1,600 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ20x แบบสวิง

ไฟ Fluorescence

ราคา 2,700 บาท

โคมไฟแว่นขยายตั้งโต๊ะไฟ LED

Desk Magnifying Lamp (LED)

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ10x LED แบบสวิง

ไฟ LED

ราคา 2,200 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ5x LED แบบสวิง

ไฟ LED

ราคา 2,200 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ20x LED แบบสวิง

ไฟ LED

ราคา 3,400 บาท

 

2. โคมไฟเลนส์ขยายสแตนด์แบบ XY

xy magnifying lamp

 

เลนส์ขยายตั้งโต๊ะ สแตนด์แบบ XY

แกนแบบ xy จะเหมาะกับพื้นที่การทำงานที่ค่อนข้างจำกัด โดยมีการปรับแนวแกนให้กระจกเลนส์สามารถขึ้นลง หรือ เข้าออกได้ในแนวแคบๆ

โคมไฟแว่นขยายตั้งโต๊ะหลอดไฟฟลูออเรสเซนส์

Desk Magnifying Lamp (Fluorescence)

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ10x แบบ XY

ไฟ Fluorescence

ราคา 1,500 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ5x แบบ XY

ไฟ Fluorescence

ราคา 1,500 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ20x แบบ XY

ไฟ Fluorescence

ราคา 2,700 บาท

โคมไฟแว่นขยายตั้งโต๊ะไฟ LED

Desk Magnifying Lamp (LED)

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ10x LED แบบ XY

ไฟ LED

ราคา 2,200 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ5x LED แบบ XY

ไฟ LED

ราคา 2,200 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ20x LED แบบ XY

ไฟ LED

ราคา 3,400 บาท