โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ Desk Magnifying Lamp

Konbandung.com ศูนย์รวม โคมไฟเลนส์ขยายแบบตั้งโต๊ะ โคมไฟแว่นขยายตั้งโต๊ะ Desk Magnifying Lamp  ที่มีให้เลือกสรรอย่างมากมาย ตามความต้องการในการทำงาน ตามพื้นที่ในแบบต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกสะบายในการใช้งานมากที่สุด

โคมไฟเลนส์ขยายแบบตั้งโต๊ะ รุ่นนี้มีให้เลือกระบบไฟ 2 ชนิดคือ  ไฟฟลูออเรสเซ้นส์ และ ไฟ LED

สำหรับรูปแบบสแตนด์ จะมี 2 แบบ คือ

1) สแตนด์แบบ Swing  และ 2) สแตนด์แบบ XY 

1.โคมไฟเลนส์ขยายสแตนด์แบบ Swing

 

โคมไฟเลนส์ขยายสแตนด์แบบ Swing 

โคมไฟแว่นขยาย(สแตนด์แบบ Swing) หลอดไฟฟลูออเรสเซนส์

Desk Magnifying Lamp (Fluorescence)

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 10x แบบสวิง

ไฟ Fluorescence

ราคา 1,500 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 5x แบบสวิง

ไฟ Fluorescence

ราคา 1,500 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 20x แบบสวิง

ไฟ Fluorescence

ราคา 2,700 บาท

โคมไฟแว่นขยาย(สแตนด์แบบ Swing) ไฟ LED

Desk Magnifying Lamp (LED)

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 10x LED แบบสวิง

ไฟ LED

ราคา 2,200 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 5x LED แบบสวิง

ไฟ LED

ราคา 2,200 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 20x LED แบบสวิง

ไฟ LED

ราคา 3,400 บาท

 

2. โคมไฟเลนส์ขยายสแตนด์แบบ XY

xy magnifying lamp

 

โคมไฟเลนส์ขยายสแตนด์แบบ XY

โคมไฟแว่นขยาย(สแตนด์แบบ XY) หลอดไฟฟลูออเรสเซนส์

Desk Magnifying Lamp (Fluorescence)

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 10x แบบ XY

ไฟ Fluorescence

ราคา 1,500 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 5x แบบ XY

ไฟ Fluorescence

ราคา 1,500 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 20x แบบ XY

ไฟ Fluorescence

ราคา 2,700 บาท

โคมไฟแว่นขยาย(สแตนด์แบบ XY) ไฟ LED

Desk Magnifying Lamp (LED)

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 10x LED แบบ XY

ไฟ LED

ราคา 2,200 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 5x LED แบบ XY

ไฟ LED

ราคา 2,200 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 20x LED แบบ XY

ไฟ LED

ราคา 3,400 บาท