โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ

โคมไฟเลนส์ขยายแบบตั้งโต๊ะ รุ่นนี้มีให้เลือกระบบไฟ 2 ชนิดคือ  ไฟฟลูออเรสเซ้นส์ และ ไฟ LED

สำหรับรูปแบบสแตนด์ จะมี 2 แบบ คือ

1) สแตนด์แบบ Swing  และ 2) สแตนด์แบบ XY 

1.สแตนด์แบบ Swing

 

สแตนด์แบบ Swing 

โคมไฟแว่นขยาย(สแตนด์แบบ Swing) หลอดไฟฟลูออเรสเซนส์

 

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ5x แบบSwing

โคมไฟแว่นขยายตั้งโต๊ะ

คลิกภาพดูรายละเอียด

อัตรากำลังขยาย 5x

1,500 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ10x แบบSwing


โคมไฟแว่นขยายตั้งโต๊ะ

คลิกภาพดูรายละเอียด

อัตรากำลังขยาย 10x

1,500 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ20x แบบSwing

desk-magnifying-lamp-20x

คลิกภาพดูรายละเอียด

อัตรากำลังขยาย 20x

2,700 บาท

 

โคมไฟแว่นขยาย(สแตนด์แบบ Swing) ไฟ LED

คลิกภาพ ที่อยู่ในกรอบทางด้านล่าง เพื่อดูรายละเอียด โคมไฟแว่นขยายในแบบต่างๆ

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ5x LED แบบSwing

โคมไฟแว่นขยายตั้งโต๊ะ

คลิกภาพดูรายละเอียด

อัตรากำลังขยาย 5x

2,200 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ10x LED แบบSwing

โคมไฟแว่นขยายตั้งโต๊ะ

คลิกภาพดูรายละเอียด

อัตรากำลังขยาย 10x

2,200 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ20x LED แบบSwing

คลิกภาพดูรายละเอียด

อัตรากำลังขยาย 20x

3,400 บาท

 

2. สแตนด์แบบ XY

xy magnifying lamp

 

สแตนด์แบบ XY

โคมไฟแว่นขยาย(สแตนด์แบบ XY) หลอดไฟฟลูออเรสเซนส์

คลิกภาพ ที่อยู่ในกรอบทางด้านล่าง เพื่อดูรายละเอียด โคมไฟแว่นขยายในแบบต่างๆ

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ5x แบบXY

คลิกภาพดูรายละเอียด

อัตรากำลังขยาย 5x

1,500 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ10x แบบXY

xy magnifying lamp

คลิกภาพดูรายละเอียด

อัตรากำลังขยาย 10x

1,500 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ20x แบบXY

xy 20x

คลิกภาพดูรายละเอียด

อัตรากำลังขยาย 20x

2,700 บาท

 

โคมไฟแว่นขยาย(สแตนด์แบบ XY) ไฟ LED

คลิกภาพ ที่อยู่ในกรอบทางด้านล่าง เพื่อดูรายละเอียด โคมไฟแว่นขยายในแบบต่างๆ

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ5x LED แบบXY

xy magnifying lamp

คลิกภาพดูรายละเอียด

อัตรากำลังขยาย 5x

2,200 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ10x LED แบบXY

xy magnifying lamp

คลิกภาพดูรายละเอียด

อัตรากำลังขยาย 10x

2,200 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ20x LED แบบXY

xy 20x

คลิกภาพดูรายละเอียด

อัตรากำลังขยาย 20x

3,400 บาท