โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น

โคมไฟเลนส์ขยายแบบตั้งพื้น รุ่นนี้มีให้เลือกระบบไฟ 2 ชนิดคือ  ไฟฟลูออเรสเซ้นส์ และ ไฟ LED

โคมไฟแว่นขยายแบบตัั้งพื้น

โคมไฟแว่นขยายชนิดไฟฟลูออเรสเซนส์

คลิกภาพ ที่อยู่ในกรอบทางด้านล่าง เพื่อดูรายละเอียด โคมไฟแว่นขยายในแบบต่างๆ

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น5x

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น

คลิกภาพดูรายละเอียด

อัตรากำลังขยาย 5x

3,300 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น10x

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น

คลิกภาพดูรายละเอียด

อัตรากำลังขยาย 10x

3,300 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น20x

โคมไฟแว่นขยายตั้งพื้น 20x

คลิกภาพดูรายละเอียด

อัตรากำลังขยาย 20x

4,500 บาท

 

โคมไฟแว่นขยายชนิดไฟ LED

คลิกภาพ ที่อยู่ในกรอบทางด้านล่าง เพื่อดูรายละเอียด โคมไฟแว่นขยายในแบบต่างๆ

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น5x LED

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น

คลิกภาพดูรายละเอียด

อัตรากำลังขยาย 5x

3,900 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น10x LED


โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น

คลิกภาพดูรายละเอียด

อัตรากำลังขยาย 10x

3,900 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น20x LED

โคมไฟแว่นขยายตั้งพื้น 20x

คลิกภาพดูรายละเอียด

อัตรากำลังขยาย 20x

4,900 บาท