โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น Floor Magnifying Lamp

Konbandung.com ศูนย์รวม โคมไฟเลนส์ขยายแบบตั้งพื้น โคมไฟแว่นขยายตั้งพื้น Floor Magnifying Lamp  ที่มีให้เลือกสรรอย่างมากมาย ตามความต้องการในการทำงาน ตามพื้นที่ในแบบต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกสะบายในการใช้งานมากที่สุด

โคมไฟเลนส์ขยายแบบตั้งพื้น รุ่นนี้มีให้เลือกระบบไฟ 2 ชนิดคือ  ไฟฟลูออเรสเซ้นส์ และ ไฟ LED

โคมไฟแว่นขยายแบบตัั้งพื้น

โคมไฟแว่นขยายชนิดไฟฟลูออเรสเซนส์

Floor Magnifying Lamp (Fluorescence)

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น 10x

ไฟ Fluorescence

ราคา 3,300 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น 5x

ไฟ Fluorescence

ราคา 3,300 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น 20x

ไฟ Fluorescence

ราคา 4,500 บาท

โคมไฟแว่นขยายชนิดไฟ LED

Floor Magnifying Lamp (LED)

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น 10x LED

ไฟ LED

ราคา 3,900 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น 5x LED

ไฟ LED

ราคา 3,900 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น 20x LED

ไฟ LED

ราคา 4,900 บาท