โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น

โคมไฟแว่นขยายตั้งพื้น Floor Magnifying Lamp 

โคมไฟแว่นขยายตั้งพื้น เป็นโคมไฟขนาดใหญ่ที่มีเสาและมีล้อลากอยู่ทางด้านล่าง ดังนั้นการใช้งานโคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้นจึงเหมาะกับพื้นที่การทำงานที่ค่อนข้างกว้าง และจำเป็นจะต้องใช้งานในมุมมองต่างๆ จึงจำเป็นที่จะต้องให้ตัวโคมไฟสามารถปรับเปลี่ยนมุมมองได้หลายองศา โดยการใช้ตัวหมุนล็อคในจุดข้อต่อตามจุดที่สามรถปรับองศาได้ ดังนั้นโคมไฟแบบตั้งพื้นชนิดนี้นั้นจะสามารถทำการเคลื่อนย้ายได้ง่าย สามารถลากล้อไปตามจุดต่างๆได้อย่างง่ายดาย ซึ่งทำให้เหมาะกับการใช้งานประเภทงานตกแต่งความงามหรืองานทางด้านการแพทย์ ที่ต้องการความสะดวกในการใช้งานเป็นอย่างมาก

โคมไฟแว่นขยายแบบตัั้งพื้น

โคมไฟตั้งพื้นชนิดไฟฟลูออเรสเซนส์

Floor Magnifying Lamp (Fluorescence)

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น10x

ไฟ Fluorescence

ราคา 3,300 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น5x

ไฟ Fluorescence

ราคา 3,300 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น20x

ไฟ Fluorescence

ราคา 4,500 บาท

โคมไฟแว่นขยายตั้งพื้นชนิดไฟ LED

Floor Magnifying Lamp (LED)

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น10x LED

ไฟ LED

ราคา 3,900 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น5x LED

ไฟ LED

ราคา 3,900 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น20x LED

ไฟ LED

ราคา 4,900 บาท